Цагаан булгийн хад нь түүх дурсгалын хосгүй нандин дүрс зургууд олонтой. Тухайлбал, хүүхдийн сэдвээс бүрдсэн зургуудын цогцолбор дурсгал байдаг. Энд хүүхэд гулгасаар байгаад хадыг хонхойлгон мөлгөр гадаргуутай болгосон юм уу гэмээр гулсуур хад 3-4 орчим насны хүүхдийн хонхойтол гишгэсэн хөлийн хээ, хадан дээр хэв гарган бүтээсэн хэвтэж байгаа хүүхдийн дүрс зэрэг олон зураг бий./

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *